Andel högutbildade, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 264 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.