Andel högutbildade, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 12 245 människor (2019). Landarealen är 5 560 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.