Skattesats, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 264 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Lycksele kommun till 34,40 procent, vilket var den 28:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.