Skattesats, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 213 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Lycksele kommun till 34,40 procent, vilket var den 32:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.