Befolkningsökning, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 264 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lycksele kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.