Befolkningsökning, Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 213 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lycksele kommun den 91:a lägsta i landet med −0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.