Kommunens kostnader, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det högsta i landet med 86 189 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.