Kommunens kostnader, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 413 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjunde högsta i landet med 84 396 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.