Kommunens skatteintäkter, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 71:a högsta i landet med 49 255 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.