Största privata arbetsgivare, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 568 människor (2018). Landarealen är   2 795 kvadratkilometer.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.