Andel förtidspensionärer, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 498 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 68:e högsta i landet med 5,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.