Andel förtidspensionärer, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 78:e högsta i landet med 5,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.