Nyföretagande, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 10,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.