Andel företagare, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 568 människor (2018). Landarealen är   2 795 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.