Andel företagare, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 498 invånare. Värdet för andel företagare är det 67:e högsta i landet med 8,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.