Förvärvsfrekvens, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 551 människor (2019). Landarealen är   2 795 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.