Förvärvsfrekvens, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 57:e högsta i landet med 83,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.