Andel högutbildade, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 568 människor (2018). Landarealen är   2 795 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.