Andel högutbildade, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 41:a lägsta i landet med 14,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.