Skattesats, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 498 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Dorotea kommun till 35,15 procent, vilket var den högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.