Befolkningsökning, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Dorotea kommun den sjätte lägsta i landet med −4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.