Befolkningsökning, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 498 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Dorotea kommun den näst lägsta i landet med −5,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.