Befolkningsökning, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 339 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Dorotea kommun den lägsta i landet med −6,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.