Medelålder, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare. Värdet för medelålder är det sjätte högsta i landet med 49,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.