Medelålder, Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 498 invånare. Värdet för medelålder är det åttonde högsta i landet med 48,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.