Kommunens kostnader, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 372 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 25:e högsta i landet med 75 496 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.