Kommunens skatteintäkter, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 395 invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.