Andel förtidspensionärer, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 450 människor (2018). Landarealen är 1 316 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.