Andel företagare, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för andel företagare är det tjugonde högsta i landet med 10,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.