Andel företagare, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 395 invånare. Värdet för andel företagare är det 22:a högsta i landet med 10,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.