Förvärvsfrekvens, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 58:e högsta i landet med 83,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.