Andel högutbildade, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 395 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 55:e lägsta i landet med 14,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.