Skattesats, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 348 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Bjurholms kommun till 34,50 procent, vilket var den 25:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.