Befolkningsökning, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Bjurholms kommun den 23:e lägsta i landet med −2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.