Befolkningsökning, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 348 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Bjurholms kommun den 55:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.