Medelålder, Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för medelålder är det 36:e högsta i landet med 46,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.