Kommunens kostnader, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 807 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tionde högsta i landet med 76 224 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.