Kommunens kostnader, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 718 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det elfte högsta i landet med 80 925 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.