Kommunens skatteintäkter, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 807 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 75:e lägsta i landet med 45 094 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.