Andel förtidspensionärer, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 805 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.