Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 807 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det 93:e högsta i landet med 8,3 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.