Andel företagare, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 805 invånare. Värdet för andel företagare är det 28:e högsta i landet med 9,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.