Andel högutbildade, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 807 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 90:e lägsta i landet med 16,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.