Skattesats, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 718 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Åsele kommun till 34,95 procent, vilket var den fjärde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.