Befolkningsökning, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 718 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Åsele kommun den 26:e lägsta i landet med −3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.