Befolkningsökning, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 805 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Åsele kommun den 93:e lägsta i landet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.