Befolkningsökning, Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 807 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Åsele kommun den 85:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.