Kommunens kostnader, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 549 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 36:e högsta i landet med 67 949 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.