Kommunens kostnader, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 387 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 54:e högsta i landet med 71 236 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.