Statsbidrag och utjämning till kommunen, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 411 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 43:e högsta i landet med 27 114 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.