Kommunens skatteintäkter, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 472 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 94:e lägsta i landet med 45 759 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.