Andel förtidspensionärer, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 719 människor (2018). Landarealen är 4 189 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.