Andel företagare, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 549 invånare. Värdet för andel företagare är det 64:e högsta i landet med 8,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.