Andel högutbildade, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 472 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 83:e lägsta i landet med 15,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.