Befolkningsökning, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 387 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Torsby kommun den 66:e lägsta i landet med −1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.