Befolkningsökning, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 549 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Torsby kommun den tjugonde lägsta i landet med −2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.