Befolkningsökning, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 472 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Torsby kommun den 30:e lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.