Medelålder, Torsby

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 549 invånare. Värdet för medelålder är det sjuttonde högsta i landet med 47,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.