Kommunens skatteintäkter, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 87:e lägsta i landet med 45 494 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.