Största privata arbetsgivare, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 335 invånare. Största privata arbetsgivare är TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG med 225 anställda (nov 2019).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.