Andel förtidspensionärer, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 335 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.