Andel förtidspensionärer, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 95:e högsta i landet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.