Andel företagare, Sunne

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 306 människor (2019). Landarealen är 1 296 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.